Wifi router pre bezdrôtové pripojenie počítača/notebooku v domácnosti (konfigurácia zdarma)  od 22, – €
Konfigurácia routera (vlastný router) 15, – €
Poplatok za dočasné odpojenie na žiadosť užívateľa 0, – €
Poplatok za znovupripojenie po odpojení na žiadosť užívateľa 10, – €
Poplatok za znovupripojenie po odpojení pri porušení zmluvných podmienok 20, – €
Poplatok za preloženie klienta 15, – €
Kópia faktúry a iného administratívneho dokladu 1, – €
Poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky 3, – €
Porušenie zmluvných podmienok 100, – €
Cestovné náklady 0,30 €/ kilometer
Výjazd technika (počíta sa každá začatá hodina) 25, – €

ceny s DPH.