Fair User Policy resp. Fair Usage Policy je nepresná interpretácia vo svete používané skratky FUP – Fair Use Policy. Používa sa u internetového pripojenia (napr. ADSL, alebo pre bezdrôtový internet), kde je dátové pásmo zdieľané medzi viacej užívateľov. Jeho zmyslom je zamedziť tomu, aby jeden užívateľ prílišným využívaním svojho internetového pripojenia obmedzoval ostatných užívateľov.

Jeho funkcia spočíva v tom, že pokiaľ užívateľ v priebehu určitého časového obdobia (napr. 24 hodín, deň, mesiac) stiahne z internetu väčšie množstvo dát než môžete , tak ste obmedzený na pripojení . Najčastejšie tím, že sa výrazné zníži prenosová rýchlosť. Toto obmedzenie trvá iba do konca vyššie zmieneného časového obdobia a potom opäť funguje normálne.

V praxi teda u poskytovateľov skratka FUP znamená, koľko môžete mesačne celkom dohromady odoslať a prijať dát. Napr. je FUP 1 GB, tak môžete odoslať 0,2GB a stiahnuť 0,8GB s potom vám poskytovateľ z pravidla zníži prenosovú rýchlosť na takmer nepoužiteľnú (takže internet bude pomaly, ale stále fungovať) až do začiatku nového mesiaca, kedy začnete počítať zas od nuly.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fair_User_Policy